Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - Helsingin Puolalaisyhdistys - on perustettu 3. päivänä huhtikuuta 1917. Yhdistyksen tavoitteena on puolalaisen kulttuurin, puolalaisten perinteiden, tapojen ja historiallisten arvojen vaaliminen puolan kielellä ja niiden välittäminen nuoremmille sukupolville. Zjednoczenie on yhdistys, joka yhdistää Suomessa asuvia puolalaisia. Sen jäseninä on myös Suomen kansalaisia, jotka tuntevat sympatiaa Puolaa kohtaan, joilla on puolalaisia ystäviä tai jotka haluavat oppia puolan kieltä. Jos asut Suomessa ja haluat liittyä Zjednoczenie Polskie w Helsinkach -Puolalaisyhdistykseen, täytä jäsenhakemus ja lähetä se -Zjednoczenie Polskien osoitteeseen.Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zostało założone 3-go kwietnia 1917 roku. Celem jego jest pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji, obyczajów i wartości historycznych w języku polskim oraz przekazywanie ich młodszym pokoleniom. Zjednoczenie jest stowarzyszeniem skupiającym Polaków mieszkających na terenie Finlandii ale są w nim również członkami obywatele fińscy, którzy sympatyzują z Polską, mają przyjaciół Polaków lub chcieliby nauczyć się języka polskiego. Przeczytaj krótką informację o działalności Zjednoczenia Polskiego w językach: polskim, fińskim lub angielskim. Jeżeli mieszkasz w Finlandii i chcesz wstąpić do Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, wypełnij deklarację i wyślij ją na adres ZP.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA ZJEDNOCZENIA
Spotkania odbywają się zwykle w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17-tej w sali parafialnej św. Henryka przy ulicy Puistokatu 1. W miesiącach czerwiec i lipiec letnia przerwa.
Zajrzyj również na stronę Aktualności.

Ze względu na obowiązujące jeszcze pewne ograniczenia wynikające z panującej pandemii comiesięczne spotkania są zawieszone. Zarząd spotka się w tym roku 14.11. i 12.12. w Katedrze św. Henryka o godz. 17:00. Osoby mające dwa szczepienia p. Covid-19 mogą też przyjść. Maseczki obowiązkowe.
Choinki dla dzieci w tym roku nie będzie. Następne spotkanie prawdopodobnie w lutym 2022 roku i będzie to Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

List informacyjny nr 3-2021 Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Komunikat końcowy z IV Światowego Forum Mediów Polonijnych.


Zjednoczenie Polskie w Helsinkach, oddział w Turku we współpracy z Ambasadą RP w Helsinkach zaprasza na konkurs plastyczny na ilustracje do kalendarza "Kultura polska oczami dzieci". Termin składania prac do 04.12.2021. Przeczytaj więcej...


Ogłoszenie wyników konkursu "Być Polakiem 2021".
 

 

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku