Aktualności
Następne przewidywane spotkanie, w którym będą wszyscy członkowie Zjednoczenia odbędzie się w dniu 1-go listopada o godzinie 12:00. Będzie to spotkanie przy grobach Polaków, którymi opiekuje się od wielu lat Zjednoczenie Polskie. Adres: Cmentarz ortodoksyjny, Läpinlähdentie 2 w Helsinkach.
Krótka informacja z Walnego zebrania sprawozdawczego ZP w roku 2020
Składki członkowskie
Składki członkowskie wynoszą:
    € 30 - składka podstawowa,
    € 15 - pozostali członkowie rodziny (jeśli ktoś z tej rodziny uiścił już pełną opłatę podstawową),
    € 15 - emeryci i renciści, studenci, bezrobotni i inni uprawnieni do zniżki z powodu szczególnych okoliczności przyznanych przez Zarząd Zjednoczenia.
Numer konta bankowego ZP: NORDEA - FI13 1247 5000 0012 63
Prosimy o podanie na dokumencie wpłaty imion i nazwisk osób, których te składki dotyczą.
Jubileusz 100-lecia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach


Napisali o nas:
Jubileusz 95-lecia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach w relacji posła na Sejm pani Joanny Fabisiak, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pana Tadeusza Pilata i pana Józefa Komarewicza w Wiadomościach 24.pl.

Przesłane przez panią Joannę Fabisiak gratulacje wraz podziękowaniem za zaproszenie. Gratulacje przysłane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", przez Urząd miasta Wągrowca oraz burmistrza tegoż miasta.

W kwartalniku 1/2008 Wspólnoty Polskiej na stronach 6-11 jest obszerny artykuł o Zjednoczeniu Polskim z okazji 90-lecia. Przeczytaj ...