Nasz biuletyn
PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007
 
NR 75

 

SPOTKANIA TOWARZYSKIE ZP
w PAZDZIERNIKU i w LISTOPADZIE


Październikowe spotkanie Zjednoczenia Polskiego odbędzie się w niedzielę 14.10 o godz.17:00 w sali parafialnej św. Henryka przy ulicy Puistokatu 1 w Helsinkach. Tematem spotkania będzie koncert listopadowy, obchody 5-tej rocznicy powstania oddziału naszego Zjednoczenia w Turku, Zaduszki i nadchodzące imprezy. Opócz tego gry towarzyskie, kawa i herbata oraz otwarta biblioteka - CZEKAJĄ.

Data następnego, listopadowego spotkania to 25 listopada, niedziela, godz. 17.00, także w sali parafialnej św. Henryka. W programie m.inn. LANIE WOSKU i inne tajemnicze historie....

Serdecznie zapraszamy!
zarząd

ZADUSZKI


Nadchodzi Święto Zmarłych; zgodnie z tradycją oddamy hołd tym, którzy odeszli. Spotykamy się 3.11. w sobotę, o godz 12.00 w parku w Taivallahti koło hali tenisowej przy ulicy Hietakannaksentie (str. 20 mapy w katalogu tel. Fonecta, kwadrat E/2) przy grobach polskich żolnierzy.

Mamy nadzieję, że znajdziecie czas na dołączenie się do nas!

zarząd
KONCERT LISTOPADOWY


Tradycyjny koncert listopadowy, organizowany przez zarząd Zjednoczenia z okazji Święta Niepodleglości RP, odbędzie się w niedzielę 11-go listopada w kościele Temppeliaukion kirkko o godz. 18.00.
W programie koncertu muzyka Fr. Chopina. Tym razem wystąpi młody, bardzo utalentowany fiński pianista Timo Latonen, lektor klasy akompaniamentu Konserwatorium w Helsinkach.
Zapiszcie datę w kalendarzu, zabierzcie rodziny i przyjaciół.

Zapraszamy! zarząd

Wstep wolny, programy 10/5 euro.

Tydzień filmów polskich


Nie podajemy dni projekcji filmów w Helsinkach, Oulu czy w Pori, bo kiedy ten numer Biuletynu dojdzie do Was, będzie już po "imprezie"; natomiast w innych miastach Finlandii projekcje filmów jeszcze trwają i można tam obejrzeć:
- w Jyväskylä : 15.10. Chaos, 22.10. Jasminum
- w Kuopio, "Kuvakukko": 26.10. Jasminum, 27.10. Chaos, 28.10. Statyści
- w Lahti, "Iiris": "Iiris": 23.10. Jasminum, 24.10. Chaos, 25.10. Statyści
- w Seinäjoki: 12.10. Jasminum, 13.10. Chaos
- w Tampere, "Niagara" : 10.10. Z Odzysku, 11.10. Chaos, 12.10. Statyści
- w Turku, "Thalia": 20.10. Jasminum, 21.10. Chaos

Wstęp wolny, napisy w języku angielskim.

W numerze:
Str. 1. Jesienne spotkania i aktualności,
Str. 2. Z załobnej karty, Polskie Dzieci w Helsinkach, Polonia w Turku, wybory do Sejmu i Senatu,
Str. 3 Nasi reprezentanci na III Zjezdzie Polonii i Polaków z Zagranicy oraz na Forum Mediów Polonijnych,
Str. 4. Podróże... po polsku, ze skrzynki pocztowej, lyhyesti suomeksi.


Nasz biuletyn
strona 1

 

Z załobnej karty.........

1 wrzesnia 2007r. zmarł Risto Rämő
Odszedł wieloletni członek Zjednoczenia Polskiego
nasz kolega, przyjaciel.
Zachowajmy Go w przyjaznej pamięci.
Głebokie wyrazy współczucia dla żony i rodziny.

Zarząd Zjednoczenia Polskiego

POLSKIE DZIECI W HELSINKACH


Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy w sobotę 20 października oraz 24 listopada 2007w godzinach 16.00-18.00 w Kultturikeskus Caisa, Mikonkatu 17c Helsinki, drugie piętro pokój goscinny nr 1, 2 piętro. W programie zajęcia plastyczne, wspólne gry i zabawy.
Agnieszka i Aneta

W październiku na naszym spotkaniu będziemy goscić pana Adama Korpaka, rysownika z Helsingin Sanomat, który poprowadzi spotkanie z dziećmi. Można przyjść po autograf.
Ustaliłyśmy z Agnieszką, że ja poprowadzę wtedy zajęcia z dziećmi i bardzo możliwe, że od października co drugi miesiąc będę wspierać Agnieszkę prowadząc przeze mnie przygotowane zajęcia. Moje zajęcia w listopadzie będą miały część muzyczną, językowo-zgadywankową i plastyczną. W związku ze spotkaniem mam prośbę do rodziców, aby przyszli z dziećmi punktualnie. Przygotowałam program na bitą godzinę i chciałabym go w pełni zrealizować. Druga godzina podczas naszego spotkania będzie przeznaczona na kawę i jak zwykle pyszne ciasto przygotowane przez Anię oraz nasze pogaduszki. W związku z tym, mam również druga prośbę aby na nasze pogaduszki przeznaczyć tylko drugą godzinę i zachować ciszę podczas moich zajęć. Bardzo bym chciała, jeśli będzie taka potrzeba, aby rodzice wspierali dzieci w zajęciach plastycznych.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam i do zobaczenia w listopadzie!
Aneta Dresler

 

POLONIA W TURKU


22 września na mszę w języku polskim przybyło około 100 osób. Na spotkaniu przy kawie w sali parafialnej, na liscie obecności zebrano 35 podpisów. Zebranych powitali członkowie zarządu, prezes Zdzisław Mackiewicz i sekretarz Dorota Harju. Z okazji slubów wieczystych na Jasnej Górze złożonych przez siostrę Iwone Dziobkowską z zakonu Świetej Brygidy, złożono jej serdeczne życzenia, wreczono kwiaty i mały upominek.
Ciasta nie zabrakło, a spotkanie przebiegało jak zwykle w rodzinnej atmosferze. Dyskutowano również nad sposobem uczczenia 5 rocznicy naszej działalności w Turku, która przypada 19 października. Postanowiono, że uroczysta msza, a potem spotkanie w dużej sali klasztoru św Brygidy odbędzie się dnia 27 pażdziernika, w sobotę, o godz.17.00.

Zdzisław Mackiewicz

WYBORY DO SEJMU I SENATU


Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP w niedzielę 21 pażdziernika 2007 r. na terenie obwodu głosowania z siedzibą w Helsinkach (Komisja Wyborcza mieścić się będzie w budynku Ambasady RP przy Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki) odbędzie się w godzinach: 6.00 - 20.00.
Prawo udziału w głosowaniu do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 pazdziernika 2007 r. ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborcy przebywający w dniu wyborów w okręgu konsularnym Ambasady RP w Helsinkach, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć do konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców, chyba, że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 października 2007 r.

Informacje o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach oraz kartę zgłoszenia można otrzymać na spotkaniu towarzyskim Zjednoczenia w dniu 14 października lub zajrzeć na strony Ambasady RP www.helsinki.polemb.net , gdzie znajduje się pełny tekst informacji wraz z kartą zgłoszenia.

redakcja

Nasz biuletyn
strona 2

 

III ZJAZD POLONII I POLAKóW Z ZAGRANICY


W dniach 22-26 września odbył się w Warszawie III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.
//// Tradycja organizowania zjazdów Polonii sięga czasów II Rzeczypospolitej. Przed wojną dwukrotnie, w latach 1929 i 1934, odbyły się Światowe Zjazdy Polaków z Zagranicy. Do tej inicjatywy powrócono po 1989 roku. Pierwszy zjazd miał miejsce w Krakowie w 1992 roku, kolejny, w 2001 roku, odbył się w Warszawie, Krakowie, Częstochowie i Pułtusku. Za granicą żyje 17 mln Polaków. Najliczniejszym skupiskiem emigracji polskiej są Stany Zjednoczone; mieszka tam, jak szacują polskie placówki konsularno-dyplomatyczne, ponad 10 mln Polaków. Duże ośrodki polonijne znajdują się w Brazylii, Kanadzie, Niemczech i we Francji. Za wschodnią granica najwięcej Polaków mieszka na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji i na Litwie.
Naszym reprezentantem na III Zjeżdzie był Michał Zieliński, prezes honorowy Zjednoczenia Polskiego.
Podczas ostatniego dnia Zjazdu, w dniu 26 września, odbyła się Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a następnego dnia po zamknięciu III Zjazdu, 27 września odbył się jeszcze Walny Zjazd Rady Polonii Świata.
W następnym numerze Naszego Biuletynu zamieścimy relację Michała z tych wydarzeń.
redakcja

JUBILEUSZOWE ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW
POLONIJNYCH TARNÓW-WARSZAWA'2007


W dniach 4-11 września 2007 r. odbyło się XV Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Warszawa 2007. To największe przedsięwzięcie w dziedzinie mediów w Europie i świecie adresowane jest do dziennikarzy polskich pracujących w prasie, radiu i telewizji na całym świecie. Celem Forum jest utrzymywanie więzi pomiędzy środowiskami Polonii, a krajem oraz promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski w świecie. Forum realizowane jest systematycznie od 1993 roku, jego organizatorem jest Stowarzyszenie Małopolskie Forum Wspólpracy z Polonią. Tematem stałym Forum jest: "Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Promocja Polski w świecie", a jednym z tegorocznych tematów wiodacych było "Miejsce i rola kultury w rozwoju Polski i budowaniu jej pozycji w Europie i świecie". Zjednoczenie Polskie w Helsinkach było tradycyjnie reprezentowane przez naszego skarbnika, Roberta Janasika. Poniżej jego relacja z tegorocznego Forum, a więcej o programie można przeczytać :tutaj.
redakcja

Poraz piętnasty, w Tarnowie "w polskim biegunie ciepła" odbyło się coroczne spotkanie Światowego Forum Mediów Polonijnych, w którym to nasze Zjednoczenie Polskie brało udział poraz piąty.

 

Celem corocznego Forum jest utrzymywanie więzi pomiędzy środowiskami Polonii, a krajem oraz promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski w świecie. Zjezdzaja się na nie ludzie wykonyjący wielką pracę dla Polski i jej zwiazków z Polonią. Na spotkaniach tych polonijni dziennikarze dowiadują się ważnych informacji o polskiej polityce, stanie gospodarki, pracach polskiego Rządu, Sejmu, Senatu i lokalnych samorządów, oraz przekazują informacje o Polonii i jej działalności we własnym kraju. W tym roku zaprezentowano nam zgodnie z programem walory województwa mazowieckiego.

Program forum:
4 września /wtorek/ - przyjazd uczestników Forum do Tarnowa konferencja, powitania i autoreprezentacja uczestników.
5 września /środa/ TARNÓW - Inauguracja XV Światowego Forum Mediów Polonijnych, Konferencje prasowe, Koncert jubileuszowy "15 lat mineło" i wystawa fotograficzna "15 lat Forum".
6 września /czwartek/ TOMASZÓW MAZOWIECKI - Wizyta u Głównego Oficjalnego Sponsora Forum CERAMIKI PARADYŻ, prezentacja Zakładu Produkcyjnego "Tomaszów 2", zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy,
7 września /piątek/ WARSZAWA - Spotkanie w Senacie z Wicemarszałkiem Senatu RP, Komisja Spraw Emigracji i Lacznosci z Polakami za Granica, Komisja Kultury i Środków Przekazu. Uwaga: W tym dniu Karta Polaka została zatwierdzona przez Sejm RP. Zajecia warsztatowe w mediach: TVP Polonia, Polskie Radio, "Dziennik Polska Europa Świat" i spacer po Warszawie.
8 września /sobota/ WARSZAWA, Łazienki Królewskie - Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Ogrodowego, prezentacja Muzeum Wychodzstwa Polskiego im. I.J. Paderewskiego, zwiedzanie Palacu w Wilanowie. Konferencja prasowa, Inauguracja dzialałności telewizji internetowej "Polonia itv", udział w programie Dni Wilanowa '2007 i spotkanie integracyjne "Wieczór sarmacki".
9 września /niedziela/ NOWY DWÓR MAZOWIECKI - Spotkanie z historią - 200 lat Twierdzy Modlin, konferencja prasowa, Msza św. w intencji mediów polonijnych. SIERPC - zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej, konferencja prasowa. ŻELAZOWA WOLA- Koncert chopinowski, zwiedzanie dworku.
10 września /poniedziałek/ WARSZAWA, Zamek Królewski w Warszawie - prezentacje, oferty gospodarcze, kulturalne i turystyczne, konferencja prasowa, zwiedzanie Zamku Królewskiego. LESZNOWOLA - Prezentacja atrakcyjności Gminy Lesznowola - laureata Godła Promocyjnego "Teraz Polska" . PUŁTUSK- konferencja prasowa, rejs gondolami po Narwi, spotkanie integracyjne na Zamku.
11 września /wtorek/ WARSZAWA - w SENACIE : Spotkanie z MarszaŁkiem Senatu RP, Wręczenie Nagród Fidelis Poloniae'2007 oraz zakończenie XV Światowego Forum Mediów Polonijnych. WARSZAWA-PRAGA PÓŁNOC: Konferencja prasowa, prezentacja prawobrzeznej Warszawy (zabytki Pragi, zoo, Fabryka Trzciny, Spotkanie z Wojciechem Trzcińskim i środowiskiem artystycznym Pragi - Fabryka Trzciny.
uczestnik XV Forum / Robert.

Nasz biuletyn
strona 3

 

PODROŻE ... PO POLSKU


Poltravel Oy - biuro podróży specjalizujące się w organizacji podrózy pomiędzy Finlandią a Polską. Oferujemy pełen zakres usług turystycznych i obsługi podróżniczej dla firm, klientów indywidualnych oraz dla grup. Prowadzimy sprzedaż biletów lotniczych, promowych i kolejowych oraz dokonujemy rezerwacji miejsc w hotelach w Finlandii, Polsce oraz innych częściach Eruopy.
Oferujemy bilety na wszystkie przeprawy promowe przez Morze Bałtyckie, min.: Gdańsk - Nynäshämn, Świnoujscie - Ystad, Helsinki - Stockholm, Helsinki - Tallin. Naszych klientów obsługujemy w języku fińskim i polskim. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
www.poltravel.fi
Kontakt:poltravel@kolumbus.fi
Tel.: +358 9 7244133
Fax.: +358 9 7244166

 
ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ


*Witam, mieszkam w Helsinkach i szukam miłej osoby do pomocy w domowych obowiazkach. Jeśli jesteś zainteresowana napisz na gg:3614827. Pozdrawiam,Ania

Dzień Dobry, pragnę polecić polskę wersję serwisu pogodowego : www.weatheronline.pl z pozdrowieniem, krzysztof migala

*Nazywam się Izabela Oles. Mieszkam w Polsce 12 km od morza. Na codzień zajmuję się domem oraz naszymi psami. Prowadzę domowa hodowlę psów rasy Boston terrier, oczywiście zarejestrowana a szczeniaki z naszego domu mają zawsze pełną dokumentację. Właśnie teraz mamy szczenięta po wspaniałym psie pochodzącym z "Waszej"-fińskiej hodowli BARROCO'S. Jesteśmy jedynymi w Europie, którzy mieli zaszczyt doczekać się szczeniąt po tym własnie psie. Wspaniały pies z równie wspaniałej hodowli!
Polecam Wam waszej uwadze, jeśli chcecie mieć psa dla siebie, małego i niekłopotliwego. A nasze dzieci zobaczycie na naszej stronie http://www.torques.9x.pl.Zapraszam do odwiedzenia. Izabela

*Jeżeli wracasz do kraju, do Warszawy! - sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w ścislym centrum Warszawy na cichej ulicy Hożej. Zaprojektowane przez architekta, po remoncie, woda oligocenska w kuchni, parkiet dębowy, dwustronne, widne, winda, piwnica. Osiedle strzeżone zamknięte, mnóstwo zieleni, spokój. Naprawde polecam. Kontakt: zzziutas@wp.pl , robert swaczynski

 

LYHYESTI SUOMEKSI


* Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 14.10.2007 klo: 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä.
Teemana Puolan Itsenäisyyspäivä konsertti ja muita tulevia tapahtumia, kuten Turun osaston 5-vuotis juhla.Tarjolla teetä ja kahvia, ja kirjasto on avoinna.
Tervetuloa ! ---------- Hallitus

*Pyhäinpäivä
Perinteen mukaisesti käymme viemässä seppeleet haudoille. Tapaamme Taivallahden tenniskentän puistossa lauantaina 03.11.2007 klo 12.00.
Hallitus

*Perinteinen KONSERTTI Puolan Itsenäisyyspäivän kunniaksi Temppeliaukion kirkossa sunnuntaina 11. marraskuutta 2007 klo 18.00.
Ohjelmassa on Fr. Chopinin musiikkia. Illan esiintyjä on nuori suomalainen pianisti, Helsingin konservatorion säestyksen lehtori Timo Latonen
Vapaa pääsy. ohjelmat 10/5 €
Tervetuloa!
Hallitus

*Yhdistyksen marraskuinen kokous on sunnuntaina 25.11. klo 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä. Ohjelmassa on mm.vahasta ennustamista ja muita hauskoja juttuja…
Tapaamisiin!
Hallitus

*"Puolalaiset Lapset Helsingissä"
Tavataan lauantaina 20.10 ja 24.11.2007 Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17c, huone nr 1.
Tervetuloa!
Agnieszka

*Helsingissä Puolan elokuvaviikko on jo ohi, mutta jatkuu vielä:
- Jyväskylässä: 15.10. Chaos, 22.10. Jasminum
- Kuopiossa, "Kuvakukko": 26.10. Jasminum, 27.10. Chaos, 28.10. Statysci
- Lahdessa, "Iiris": 23.10. Jasminum, 24.10. Chaos, 25.10. Statysci
- Seinäjoessa: 12.10. Jasminum, 13.10. Chaos
- Tamperella, "Niagara": 10.10. Z Odzysku, 11.10. Chaos, 12.10. Statysci
- Turussa, "Thalia": 20.10. Jasminum, 21.10. Chaos
Englanninkielinen tekstitys. Vapaa pääsy.

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://www.polonia-finlandia.fi
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 (0) 40 5800102

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Krystyna Hyyryläinen
Robert Janasik
Brigida Antikainen
Piotr Rajecki

Nasz biuletyn
strona 4


dodatek do NB. 75///////// "Na orłowy skwir orlęta się zbiegały" w bratnim zaś narodzie zakrzyknięto ustami poety: "Ludzie, miejsce dla Białego Orła Polskiego"... i stanęli wolni obok wolnych na skalnej ziemi Finlandji, ze sladami może jeszcze od kajdanów niewoli, lecz z silną wolą, aby walczyć ramie przy ramieniu za "Nasza i Waszą Wolność"!

W roku 1917-tym, nazajutrz po przewrocie lutowym w Rosji, wojskowi polacy zalóg armii rosyjskiej, kwaterującej w Finlandji, zorganizowali się w związki. Związki wojskowych polaków powstały: w Helsingforsie, Wyborgu, Ino, Willmanstrandzie, Tammerforsie, Wazje, Abo, Uleaborgu, Tornea, Tawasthusie, Kokemjakach, Raumo, Panneli, Riihimiakach, Kotce, Michel, Bjőrneborgu i Hango. Przedstawiciele tych związków na ogólnym zjezdzie w Wyborgu, w czerwcu 1917 r. postanowili wydzielić z szeregów armji rosyjskiej wszystkich wojskowych polaków we własną formację oraz stanąć, jako oddział zbrojny, po stronie finnów w spodziewanej walce o ich zupełną niepodleglość. Zjazd ten wyłonił"Centralny Komitet Związków Wojskowych Polaków w Finlandji", który stał się władzą naczelną oraz ciałem politycznem polskich formacyj wojskowych w Finlandji, a mianowicie: 1) bataljonu kombinowanego ze wszystkich rodzajów broni w Wyborgu; 2) dywizjonu ciężkiej artylerji w Sweaborgu i 3) kompanji piechoty w Ino. W miarę powstającego niebezpieczeństwa ze strony zanarchizowanych rosjan, oddziały te połączyły się w jeden "LEGJON POLSKI W FINLANDJI", który zakwaterował się na stałe w Wyborgu, gdzie polacy rozporządzali wygodnemi koszarami w środku miasta (a więc zdala od kwater rosyjskich), znacznemi zapasami amunicji, żywności i gotówki. Legjon Polski w Finlandji rozporządzał 1700 ludzmi przy 37 oficerach i był dobrze uzbrojony.
/////// Centralny Komitet oraz Dowództwo Legjonu ofiarowało swe rozporządzalne siły ówczesnej władzy Finlandji w osobie p. Prezydenta P.E. Swinhuwuuda. Obopólnie ustalono, że polskie siły zbrojne starać się będą utrzymać w swych rękach maximum broni i amunicji na terenie Finlandji oraz porządek w twierdzy Wyborg i na odcinku kolejowym Wyborg - granica rosyjska.
/////// Legjon Polski w Finlandji stoczył cały szereg utarczek, nie wypuszczając broni z kraju, rozbrajając bandy zołnierzy i marynarzy rosyjskich, uciekających z bronią do Rosji. Broń ta pozostała w Finlandji. Legjon przez cały czas postoju w Wyborgu ustrzegł miasto od ekscesów hord zołdactwa rosyjskiego, choć liczyły one 14.000 ludzi.
/////// Cel Dowództwa Legjonu Polskiego w Finlandji został osiągnięty: Legjon skupił polskiego zołnierza pod Orłem Białym, wzmocnił w swych szeregach tęsknotę do Ojczyzny, zadzierzgnął nici przyjaźni i życzliwości z narodem finnów.
/////// Dziś, dziesięć lat mineło od chwili, gdy woskowi polacy w Finlandji osiągneli najwyższe szczęście - poczuli się wolnymi. Na dalekiej emigracji, na gościnnej ziemi finnów, podnieśli wysoko i dumnie sztandar z Orłem Białym z jednym hasłem: "Niepodległość Ojczyzny". Wielu z pośród "finlandczyków" dostąpiło zaszczytu służenia w Wojsku Polskiem pod dawnym swym duchowym wodzem - Józefem Piłsudskim - widzieli oni boje o Lwów, o Wilno, o Warszawę.
/////// Na zjezdzie koleżeńskim d. 5 czerwca 1927 r. z okazji dziesięciolecia powstania Legjonu, tak, jak ongi w koszarach na dalekiej północy, panowała serdeczność, prostota i życzliwość - cnoty ludyi wolnych i moralnie zdrowych.

DO WOLNEJ POLSKI

WIERSZ V. A. KOSKENNIEMI
(Tłumaczenie z fińskiego prozą możliwie dosłownie)

 

Wolno kiełkuje zarodek swobody.
Zimno, trwające stulecia, stopnieć musi
od ciepła krwi i łez;
stulecia trwał okres zimy surowej,
stulecia trwała tajemna robota
wielkiej wiosny, wiosny narodów.

Nareszcie się zjawiasz, o, wiosno cudowna!
Ze spragnionemi usty, ze zgłodniałym umysłem,
o wolności, my idziemy na twoje spotkanie.
Tobieśmy poświęcili całe życie nasze,
ku twojej czci oddaliśmy ziemi naszych zmarłych
w oczekiwaniu przyjscia twego.

Śmierć chodzi przed tobą
z ręką, umaczaną we krwi narodów.
Gdziekolwiek ty się zjawisz, zobaczysz tylko ruiny.
Przechodzić musisz po zniszczonych polach.
Błogosław ziemię, gdzie leżą mężowie,
błogosław głowy wdzów i sierot!

 

///Tak, jak oczy bez możności widzenia,
tak, jak rok bez lata,
takiem, o wolności, jest bez ciebie życie!
Jak powiew wiatru zachodu,
jak wiosna roskoszna Arkadji,
takim jest twój oddech.

O wolna Polsko, z toba razem naród fiński,
jeszcze ze śladem ran od kajdanów na rekach,
czyni taką przysięgę niezłomną:
w imie pamięci naszych cierpień,
w imię naszych najdroższych zmarłych,
niech będzie wolnym kraj naszych ojców!

Niech zginie ten, o wolności,
co się odważy podnieść rękę na twą świetość,
rękę, zdolna przynieść niewolę!
Niech zginie ten, który gotów jest zamienić
czystą miłość ludzkości na zysk osobisty,
niech zginie ten, który swą sile oddaje tyranowi,
jako oręż!

Ludzie, miejsce dla Białego Orła Polskiego!
O ty, wolna Polsko, powstań i leć wysoko!
Niech będą szczęśliwe twe przyszłe stulecia!
W imie naszych cierpień, które są okupem wolności,
w imię naszych zmarłych, w imię dzieci,
niech ziemie naszych ojców będą wolne!...

Przekład Remigjusza Kwiatkowskiego

W dodatku wykorzystano materiały z prywatnego archiwum Henryka Bigosa